Lietuvos miškai

pagal | 2016 rugsėjo 4

Keliaujant po Lietuvą beveik visada tenka pravažiuoti miškus. Todėl galime grožėtis Lietuvos miškų grožiu, didingumu. Pastaruoju metu plačiau pasigirsta nuogąstavimų, kad miško pirkimas yra smarkiai įsibėgėjęs ir atsirado realus pavojus mūsų miškams. Nors pats miško pirkimas, anot miškodraugas.lt nėra toks blogas blogas procesas, kaip bandoma vaizduoti.

2010 metais JAV Jeilio universitetas Lietuvos miškus priskyrė prie geriausiai pasaulyje tvarkomų miškų. Nors iš esmės niekas nepasikeitė, tačiau šiemet Lietuvos miškus Jeilio universiteto atstovai įvertino 84 – ąja vieta. Miškininkystės reikalų neišmanantys žmonės tokį Lietuvos miškų įvertinimą vadina didele nesėkme, tačiau miškų urėdas Nauris Jotautas sako, kad jokia tragedija neįvyko ir miškai nėra tvarkomi blogiau ar prasčiau. Reikia atkreipti dėmesį, kad 2010 metais miškai buvo vertinami pagal vienus kriterijus, o 2014 metais pagal kitus. Jeigu būtųvertinta pagal 2010 metų kriterijus, o šiemet pagal kitus. Tačiau 2014 m. vertintojai jaunuolynų iki 15 metrųaukščio nebevardijo jaunuolynų iki 15 metrų aukščio nebevardijo kaip miškų, nors ten buvo, yra ir bus miškai. Pas mus visos kirtavietės vėl apželdamos miškais, taip pat įveisimai nauji miškai žemės ūkiui netinkamose žemėse, todėl miškų plotas kasmet didėja. Nors daug įmonių perka mišką, Lietuvoje nereikia bijoti, jog miškai sparčiai mažėja. Tai natūralus procesas.

20002 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministrai bendru įsakymu patvirtino Lietuvos miškingumo didinimo programą“, kuri numato per artimiausius 20 metų šalies miškingumą padidinti 3 procentais. Lietuvos miškingumo didinimą yra vienas pagrindinių pastarųjų metų valstybinių miškų žinybos veiklos prioritetų. Miškingumas didėja dirbtinai veisiant mišką ten, kur jo nebuvo ar savaime mišku apželiant nenaudojamiems žemės ūkiui plotams. Švenčionėlių miškų urėdijos teritorijos miškingumas – 57,9 proc. Per 1999-2009 metų laikotarpįurėdijos miškingumas padidėjo 3,8 procento. 2011 papildomai įvesta 11,8 ha, o 2012 m. dar 14,2 ha miškų.
Miškų reikšmė nuolat didėja

Kalbant apie Lietuvos miškus, dažnai pamirštama, kad beveik pusę jų sudaro privatūs miškai. Tiek valstybiniams, tiekprivatiems miškams galioja tie patys teisės aktai ir panašūs reikalavimai jų naudojimui, krimui ir priežiūrai. Tačiau privačių miškų sektoriuje yra sunkiau tuos reikalavimus įgyvendinti, nes privačios miškų valdos yra palyginti mažos, savininkų labai daug, jiems trūksta miškininkystės žinių, organizuotumo, suinterresuotumo, o dažnai ir atsakomybės. Todėl įvairių programinių dokumentų, susijusių su miškų ūki sektoriaus vystymu ir plėtra įgyvendinimas dažnai pavedamas valstybinių miškų valdytojams – valstybės įmonėms miškų urėdijom.

Atsižvelgiant į tai, kad miškų reikšmė nuolat didėja dėl jų teikiamos įvairiapusės naudos valstybei, visuomenei ir šalies ūkiui, 2012 metais Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino Nacionalinę miškų ūkio plėtros 2012 – 2020 metų programą. Programoje teigiama, kad „miškas padeda užtikrinti kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, išsaugoti biologinę įvairovę, aprūpinti pramonę medienos žaliava. Be to, miškas yra esminis ekologinės pusiausvyros veiksnys – suda–o daugelio gyvūnijos ar augmenijos rūšių buveines, stabdo dirvos eroziją, sugeria anglies dvideginį ir grynina orą, kaupia anglį biomasėje ir kartu mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje, saugo gruntinius ir paviršinius vandenis, tai pat suteikia galimybę žmonėms pailsėti. Programos paskirtis – įgyvendinti ilgalaikę Lietuvos miškų ūkio politiką, kuri padėtų siekti šių tikslų: išsaugoti ir gausinti Lietuvis miškus ir išteklius, užtikrinti racionalų Lietuvos miškų išteklių naudojimą ir didinti medelynų produktyvumą, didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą bei išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą, atsižvelgiant į jų ekologinį, socialinį vaidmenį bei klimato kaitos įtaką.

Straipnyje panaudota medžiaga iš laikraščio „Žalioji Lietuva“ 2014-Nr. 9.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *